Bedrift

  • Rammeavtaler
  • Internkontroll
  • Rådgivning ENØK tiltak
  • Utvidelse og rehabilitering
  • Brannalarm
  • Innbruddsalarm
  • Data/tele installasjoner

Edvardsen Elektro AS har mange fornøyde bedriftskunder med rammeavtale innenfor hotell, butikk, industri, offentlige eiendomsforvaltere, eiendomsutvikling og øvrig næringseiendom hvor vi bistår med alle oppgaver som faller naturlig inn under vårt fagfelt. Vi sørger for at du får en fast montør og forholde deg til som yter rask respons og god service. Via vår vakttelefon kan du få hjelp 24 timer i døgnet 7 dager i uka hele året. Dette mener vi gjør oss til en god samarbeidspartner for alle bedrifter som jevnlig vil ha behov for våre tjenester.